Kiedy zacząć rehabilitację po urazie?

rehabilitacja

Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji jest bardzo ważne.

Wczesny start rehabilitacji po urazie jest bardzo ważny  z punktu widzenia pacjenta, ponieważ tylko wtedy  może dać najlepszy efekt. Powinna ona rozpocząć się już w szpitalu, jeżeli pacjent wymaga hospitalizacji po wypadku samochodowym, udarze czy urazie innego typu. Jeżeli stan pacjenta jest stabilny i pozwala na rozpoczęcie rehabilitacji, to szpital powinien ją zapewnić. Niestety najczęściej jednak jest tak, że pacjent jest zmuszony szukać rehabilitanta na własną rękę. Dostęp do publicznej rehabilitacji zwykle jest utrudniony, więc osoby, które chcą  jak najszybciej powrócić do zdrowia i pełnej sprawności szukają prywatnych rehabilitantów.

Ważne jest, by rehabilitacja nie była pojedynczym działaniem, lecz zespołem działań. Powinna ona być ściśle połączona z procesem leczenia. Dzięki temu powrót do zdrowia osoby rehabilitowanej jest szybszy. Prawidłowo poprowadzona rehabilitacja nie ma na celu tylko ogólnego usprawnienia pacjenta, lecz dąży do przywrócenia mu zdrowia fizycznego sprzed urazu lub – jeżeli nie jest to możliwe – na doprowadzenie pacjenta do jak najlepszego stanu fizycznego i psychicznego. Często osoby po wypadkach potrzebują również pomocy psychologicznej, zwłaszcza jeżeli na skutek wypadku utracili pełną sprawność. Aby rehabilitacja przyniosła efekt, powinna trwać w sposób ciągły  do momentu odzyskania zdrowia bądź też do końca życia, jeżeli sytuacja tego wymaga. Warto podkreślić, że przerwanie rehabilitacji może spowodować cofnięcie się jej dobrych efektów, więc nie jest to wskazane.

Neurolog Wawer– Centrum Medyczne Forus