Czym jest rehabilitacja medyczna?

ćwiczenia w rehablitacjiRehabilitacja ma na celu przyśpieszenie procesu powrotu do zdrowia. Jest uzupełnieniem leczenia, zastosowanego podczas choroby i powinna być skoncentrowana na dążeniu rehabilitanta do zminimalizowania fizycznych, a także psychicznych następstw choroby czy też wypadku. Ważne jest, aby rehabilitacja nie dążyła tylko do wyzdrowienia fizycznego, powinna ona także stymulować aktywność psychiczną, zwłaszcza w przypadku osób czasowo lub stale niepełnosprawnych. Rehabilitant musi więc mieć odpowiednie predyspozycje, aby odpowiednio poprowadzić proces rehabilitacji.

Twórcy polskiego modelu rehablitacji

Wiktor Dega i Marian Weiss stworzyli polski model rehabilitacji.

Prawidłowa rehabilitacja powinna charakteryzować się między innymi: wczesnym rozpoczęciem – rehabilitacja powinna rozpoczynać się już w trakcie leczenie, tak wcześnie, jak tylko jest to możliwe, by optymalnie skrócić czas leczenia i zwiększyć jego pozytywne efekty. Charakteryzuje ją także  kompleksowość: rehabilitacją powinien zajmować się zespół specjalistów różnych dziedzin, zwłaszcza w przypadku osób ciężko poszkodowanych, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni i psychologowie powinni współpracować, by uzyskać maksymalnie dobry efekt. Rehabilitacja powinna mieć charakter ciągły i nie być przerywana, rehabilitacja rozpoczęta w szpitalu powinna trwać po powrocie do domu, by umożliwić jak najszybszy powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.