Leczenie uzdrowiskowe

leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest wskazane przy niektórych schorzeniach.

Leczenie uzdrowiskowe ciągle cieszy się powodzeniem, choć sporo osób nie wie,  że może ubiegać się o tego typu leczenie przy różnych schorzeniach. Wyjazd na leczenie uzdrowiskowe przysługuje pacjentom raz na 18 miesięcy. Na leczenie tego typu skierowanie wystawia lekarz. Następnie jest ono rozpatrywane przez lekarza , specjalistę w balneologii lub medycynie fizykalnej, a czas, jakie upłynie pomiędzy skierowaniem i wysłaniem na leczenie jest dosyć długi.

Wiąże się to między innymi z faktem, że wiele osób, które chcą skorzystać z leczenia uzdrowiskowego wybiera uzdrowiska nad morzem, a jest ich tam zaledwie kilka. Może się również okazać, że lekarz wskaże przeciwwskazania do leczenie tego typu i odmówi skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Wówczas skierowanie jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, a pacjent jest informowany drogą pocztową o  odmowie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Jeżeli skierowanie zostanie potwierdzone, to pacjent otrzyma informację nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem. Jeżeli odmówi wyjazdu w zaproponowanym terminie, to jego kolejka przepada i musi czekać na nowo. Jedynie w przypadkach losowych, na przykład związanych z nagłym zachorowaniem, można wnioskować o zmianę terminu wyjazdu, jednak musi to być podparte stosowanymi dokumentami.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być wysyłane także dzieci. Do 6 roku życia może pojechać z dzieckiem rodzic, który ponosi jednak pełną odpłatność. Dzieci siedmioletnie i starsze jadą do sanatorium samodzielnie i może to mieć miejsce w czasie roku szkolnego, gdyż nie tracą w tym czasie dni nauki szkolnej, ucząc się w sanatorium.