Wczesne wykrycie nieprawidłowości ruchowych szansą na szybkie wyleczenie

dziecko

Dziecko powinno siadać i wstawać, kiedy jego ciało będzie do tego gotowe, nie wcześniej.

Każdy rodzic chce, by jego dziecko było zdrowe i szczęśliwe. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ważne jest, by obserwować rozwój dziecka. Umożliwia to szybką reakcję w momencie zauważenia pierwszych nieprawidłowości ruchowych. Nie należy oczywiście przesadzać, jednak warto wiedzieć, jakie zaburzenia powinny obudzić w rodzicu niepokój i zostać skonsultowane z lekarzem.

Pierwszy rok życia dziecka jest także czasem intensywnego rozwoju ruchowego. Dziecko uczy się podnosić głowę, obracać, chwytać, siadać, stawiać pierwsze kroczki. Poradniki określają, w jakich miesiącach życia niemowlak powinien opanować te zdolności, jednak są to jedynie orientacyjne terminy. Dużo zależy od indywidualnego rozwoju dziecka. Nie należy także na siłę przyśpieszać opanowywania kolejnych czynności. Czteromiesięczne dziecko będzie „siedzieć”, jeśli podeprzemy je poduszką, jednak nie można tego nazwać samodzielnym siedzeniem. Jeśli zaś jednak dziecko nie siada po ukończeniu dziewiątego czy dziesiątego miesiąca życia, to należy skonsultować to z lekarzem.

Częstą przyczyną nieprawidłowości ruchowych już u maluszka jest nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Wzmożone napięcie mięśniowe można poznać po nadmiernym prężeniu się dziecka, wyginaniu dziecka w łuk w czasie leżenia na plecach czy też skrzyżowanych nóżkach. Z kolei pierwszym symptomem obniżonego napięcia mięśniowego jest to, że dziecko nie stara się podnosić główki, leżąc na brzuszku. W obu tych sytuacjach należy skonsultować się z lekarzem, który skieruje dziecko do neurologa, a także na rehabilitację. Nieprawidłowe napięcie mięśniowe może być przyczyną zaburzeń ruchowych u dziecka, jednak wykryte odpowiednio wcześnie, pozwoli na zastosowanie skutecznej rehabilitacji.

Centrum Rehabilitacji Warszawa