Fizjoterapia dzieci

rehabilitacja dzieci

Małe dzieci często wymagają rehabilitacji po urazach okołoporodowych.

Zwykle pojęcie rehabilitacji czy fizjoterapii kojarzy się z działaniem, które następuje po przebytym urazie. Często jednak rehabilitacja niezwiązana jest z urazami, lecz z nieprawidłowym rozwojem. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci. Mamy uważnie obserwują swoje pociechy i porównują je do innych znanych im dzieci, choć nie jest to dobre, gdyż każde dziecko rozwija się w innym tempie. Troskliwe matki wynajdują jednak wiele powodów do niepokoju, związanych z rozwojem ruchowym dziecka i konsultują je z pediatrami.

Zdarza się, że w wyniku takich konsultacji dziecko wysyłane jest na rehabilitację. Konieczność zastosowania działań fizjoterapeutycznych może zaistnieć nawet już w niemowlęctwie. Dotyczy to zwłaszcza wcześniaków, a także dzieci, które urodziły się z różnorodnymi problemami, takimi jak wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego czy dysplazja stawu biodrowego. Konieczność rehabilitacji zaistnieć może także w innych wypadkach, a na przykład w momencie zauważenia asymetrii ułożeniowej, opóźnienia rozwoju psychoruchowego czy nieprawidłowego napięcia mięśniowego.

Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja skutkuje bardzo często wyeliminowaniem czynników powodujących nieprawidłowości i może się okazać, że nie będzie ona potrzebna na dalszym etapie życia dziecka. Rodzice mają do wyboru wiele różnorodnych metod terapeutycznych(metoda Vojty, NDT Bobath dla dzieci, itp.), jednak decyzję o wyborze odpowiedniej metody dla małego pacjenta powinien podjąć lekarz w porozumieniu z rehabilitantem.

Fizjoterapeuta Wawer – Centrum Rehabilitacji Forus