Rehabilitacja ruchowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

rehabilitacja dzieci

okołoporodowych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest całościowym i kompleksowym programem, który ma na celu wesprzeć dziecko niepełnosprawne. Terapia ma stymulować zarówno rozwój psychoruchowy, jak i psychospołeczny. Jedną z terapii, która jest stosowana w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest rehabilitacja ruchowa.

Niepełnosprawność a rozwój dziecka

U dzieci, u których stwierdzona jest niepełnosprawność ruchowa, niezwykle ważna jest regularna rehabilitacja. Często bywa tak, że osoby niepełnosprawne ruchowo, dzięki prowadzonej fizjoterapii, mogą normalnie i bez ograniczeń funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Jeżeli niepełnosprawność jest stwierdzona we wczesnym dzieciństwie, wówczas rodzice mogą skorzystać z różnych form wczesnego wspomagania dziecka. Terapia dotyczy zarówno sfery ruchowej – dzieci usprawniane są przez rehabilitację lub umysłowej – zakres zajęć zależny jest od potrzeb dziecka. Często u dzieci niepełnosprawnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju stosuje się integrację sensoryczną.

Rehabilitacja ruchowa

We wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niezwykle ważna jest rehabilitacja ruchowa. Na początkowym etapie życia rozwój ruchowy jest ściśle połączony z rozwojem funkcji poznawczych, więc często rehabilitacja połączona jest z integracją sensoryczną bądź innymi formami wsparcia dziecka. W rehabilitacji małych dzieci najczęściej wykorzystywane są metody Bobath i Vojty. Ważne jest, by rehabilitacja została zapoczątkowana była jak najwcześniej. Warto więc zwracać uwagę na rozwój dziecka i na to, czy wykonuje czynności charakterystyczne do jego wieku. Dzięki wcześnie zaczętej rehabilitacji możliwe jest zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń lub całkowite ich wyeliminowanie, jeżeli nie zostały one utrwalone przez dziecko.