Rodzaje skrzywień kręgosłupa

skolioza

Przy skrzywieniach kręgosłupa bardzo ważne jest szybkie rozpoczęcie leczenia.

Nieprawidłowe skrzywienia kręgosłupa to najczęstsze choroby układu kostnego, które dotykają dzieci. Mogą one być spowodowane zarówno urazami (zwichnięcie bioder, złamanie kości ogonowej), a także zbyt szybkim wzrostem kręgosłupa w stosunku do otaczających go mięśni lub nieprawidłowym sposobem żywienia ze zbyt dużą ilością konserwantów.

Wyróżnić możemy następujące rodzaje skrzywień kręgosłupa:
kifoza – piersiowa, która kształtuje się już w życiu płodowym, a ustala do wieku wczesnoszkolnego, powinna wynosić 20-40 stopni; krzyżowa – odcinek krzyżowy wygięty jest ku tyłowi. Kifoza patologiczna nazywana jest garbem.
lordoza – szyjna, która kształtuje się w momencie podnoszenia główki przez niemowlę, ustala się podobnie jak kifoza piersiowa w okolicy 7 roku życia, powinna wynosić 20-40 stopni; lędźwiowa, która kształtuje się w drugim roku życia, a ustala w okresie dojrzewania, powinna wynosić 30-50 stopni.
skolioza – boczne skrzywienie kręgosłupa, może w niektórych przypadkach występować jako skrzywienie wrodzone.

Kifoza i lordoza są fizjologicznymi skrzywieniami kręgosłupa, jednak przy nieodpowiednich warunkach mogą stać się patologiczne. Najczęstsze przyczyny patologicznych skrzywień kręgosłupa to noszenie ciężkiego plecaka w nieodpowiedni sposób, zła postawa siedząca, noszenie zbyt dużych ciężarów, pochylanie się przez kilka godzin(na przykład w czasie pracy), a także wykonywanie prac jedynie jedną stroną ciała(na przykład gra w tenisa). Przy szybkim wykryciu nieprawidłowych skrzywień kręgosłupa ważne jest, by jak najszybciej rozpocząć proces rehabilitacji.

Centrum Rehabilitacji Anin