Rodzaje ćwiczeń w rehabilitacji

ćwiczenia w rehablitacji

W rehabilitacji stosuje się różne ćwiczenia.

Istotą rehabilitacji są ćwiczenia. Odpowiedni dobór ćwiczeń, zleconych przez lekarza, a wykonywanych pod okiem i przy wsparciu fizjoterapeuty pomaga na szybkie osiągnięcie efektu leczniczego. Ćwiczenia wykonywane w procesie rehabilitacyjnym dzielimy na miejscowe i ogólne. Ćwiczenia miejscowe oddziałują na miejsce, które zmienione jest na skutek choroby lub urazu. To, jakie ćwiczenia zostaną zastosowane, zależy od celu, który został postawiony oraz od stanu miejsca zmienionego chorobowo.

Ćwiczenia ogólne dotyczą całego ciała, nie tylko jednego miejsca. Można wśród nich wymienić: ćwiczenia poprawiające kondycję całego ciała, ćwiczenia gimnastyczne, sporty inwalidów i ćwiczenia w wodzie. Wśród jednej z grup ćwiczeń miejscowych wyróżnić można ćwiczenia czynne (czyli wykonywane przez pacjenta), bierne (wykonywane przez rehabilitanta) oraz czynno-bierne(czyli wykonywane przez pacjenta przy pomocy fizjoterapeuty). Ćwiczenia te mogą też być wykonywane w odciążeniu oraz z oporem, jeśli schorzenie wymaga zastosowania tego rodzaju środków.

Wyróżnić można także ćwiczenia samowspomagane, gdzie pacjent jedną kończyną wspomaga wykonanie odpowiedniego ruchu drugą kończyną, która jest rehabilitowana. Ćwiczenia te nazywane są także autoredresją. Redresja z kolei to usuwanie przykurczów mięśniowych, polegające głównie na rozciąganiu mięśni przez rehabilitanta przy użyciu odpowiedniej siły. W procesie rehabilitacji stosowane są ćwiczenia różnorodne, dostosowane do potrzeb pacjenta. Typ ćwiczeń wskazuje lekarz, zaś rehabilitant dobiera odpowiednie ćwiczenia.