Czym jest Sling Exercise Therapy?

Schorzenia kręgosłupa - Exercise Therapy

Schorzenia kręgosłupa – Exercise Therapy

Schorzenia kręgosłupa są coraz częstszą dolegliwością, dotykającą nie tylko osoby starsze, lecz także i dzieci. Można by wręcz powiedzieć, że wady postawy u dzieci stały się dużym problemem naszych czasów. Przyczyn jest wiele: zła postawa siedząca, zbyt obciążone plecaki szkolne, spędzanie wielu godzin przed ekranem komputera lub telewizora, spadek aktywności ruchowej dzieci. To wszystko powoduje, że coraz częściej rodzice stają przed koniecznością zadbania o kręgosłup dziecka.

Jedną z wielu metod rehabilitacji, którą można wykorzystać w przypadku przewlekłych bólów kręgosłupa nie tylko u dzieci, lecz także i dorosłych jest S-E-T, czyli Sling Exercise Therapy.

Metoda ta została opracowana w Norwegii pod koniec ubiegłego stulecia. W metodzie tej zwraca się uwagę na przywrócenie właściwego funkcjonowania głębokich mięśni, które stabilizują kręgosłup. W pierwszym etapie wprowadza się ćwiczenia w tak zwanych otwartych łańcuchach kinematycznych. Umożliwia to pracę nad wyizolowanymi mięśniami.

Rozpoczyna się od prostych ruchów jednopłaszczyznowych, co wzmacnia wybrane mięśnie. Nie należy jednak na tym etapie poprzestać i w kolejnym kroku aktywizuje się całe zespoły mięśni, wykonując ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych. Dzięki temu osoba rehabilitowana ćwiczy wzorce funkcjonalne, ułatwiające funkcjonowanie w codziennych czynnościach życiowych. Aby uzyskać jak najpełniejszy efekt ćwiczenia można utrudnić, stosując ruchome podłoże, zwiększając liczbę powtórzeń lub serii lub też wydłużając czas utrzymania danej pozycji.

W terapii S-E-T ważne jest to, iż jest ona dobierana indywidualnie do pacjenta, który powinien wykonywać ćwiczenia z wysiłkiem, jednak poprawnie i bez towarzyszenia bólu. Ćwiczyć można zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Można ją także stosować w okresie ostrym choroby, gdyż ma ona działanie przeciwbólowe i rozluźniające, zmniejsza napięcie mięśni oraz poprawia ruchomość.