Rehabilitacja przy chorobach reumatycznych

reumatyzmPod pojęciem chorób reumatycznych kryje się nie tylko reumatyzm, ale także wiele innych chorób. Najczęściej reumatyzmem nazwane jest reumatoidalne zapalenie stawów.

Objawy reumatyzmu

Jednym z pierwszych objawów reumatyzmu jest bolesność i sztywność stawu występująca po nocnym wypoczynku, która jednak ustępuje, kiedy staw się rozrusza. Zwykle dolegliwości te składamy na karb nieprawidłowej pozycji w czasie spania, a tymczasem jest to jeden z pierwszych sygnałów choroby. Do lekarza udajemy się zazwyczaj wówczas, gdy silny ból jest już nie do zniesienia. Tymczasem warto udać się na wizytę lekarską już przy zauważeniu pierwszych dolegliwości, bowiem przy odpowiednim leczeniu i rehabilitacji, objawy choroby reumatycznej mogą być słabsze. W procesie leczenia szczególnie ważna jest fizjoterapia radość, ponieważ spowalnia ona przebieg choroby i pozwala na zachowanie ruchomości stawów.

Ruch na zdrowe stawy

Codzienna aktywność fizyczna jest ważna dla całego naszego ciała, nie tylko dla naszych stawów. Jednak i one będą działały sprawniej, kiedy będziemy się ruszać. W czasie ruchu bowiem chrząstka stawowa jest lepiej odżywiona, dzięki czemu zmiany degeneracyjne, zachodzące wraz z wiekiem nie następują tak szybko. Zwykle osoby cierpiące na reumatyzm starają się unikać ruchu i przez to ich stan ulega pogorszeniu. Przy chorobie rematycznej warto skonsultować się z lekarzem i fizjoterapeutą, którzy zalecą odpowiednią rehabilitację, na przykład kinezyterapię czy ćwiczenia w wodzie.

Kinezyterapia i inne metody rehabilitacyjne

W leczeniu chorób reumatycznych najczęściej stosuje się kinezyterapię, czyli gimnastykę leczniczą. Często zaleca się chorym stosowanie terapii skojarzonych, które łączą różne metody rehabilitacji. Oprócz kinezyterapii w chorobach reumatycznych stosuje się także magnetoterapię, masaż, leczenie uzdrowiskowe, termoterapię, peloidoterapię czy elektroterapię. Zaleca się również masaże, które zmniejszają sztywność i napięcie mięśni, a także poprawiają ukrwienie okolicy stawu.

Rehabilitacja osób w podeszłym wieku

rehabilitacja osób starszych

Osoby w podeszłym wieku często wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacja osób w podeszłym wieku jest trudnym zadaniem ze względu na ograniczone ruchy i metody stosowanych ćwiczeń. Metoda rehabilitacji osób starszych ma swoja nazwę: rehabilitacja geriatryczna. Celem tej metody jest utrzymanie oraz zapewnienie osobom starszym utrzymania jak najlepszej sprawności fizycznej. Badanie demograficzne pokazują, że na świecie żyje już ponad 600mln osób w podeszłym wieku w tym 5,7 mln Polaków, w tym 2mln to osoby niepełnosprawne. Wynikiem tego jest zwiększona potrzeba na rehabilitację. Dzięki licznej i fachowej kadrze oraz coraz to doskonalszym metodom postępowania można pomóc osoba starszym poradzić sobie z bólem bez konieczności stosowania leków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych.

Głównym celem rehabilitacji osób w podeszłym wieku jest przywrócenie oraz poprawa zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Sukces takich zajęć zależy od zaangażowania osoby starszej, a także od osób w jej najbliższym otoczeniu. W wyniku osiągnięcia wieku dojrzałego osoby w podeszłym wieku cierpią ze względu na ograniczenie aktywności co spowodowane jest zaburzeniami w układzie krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządach ruchy. Często choroby te są wynikiem udaru, choroby Parkinsona lub choroby Alzheimera.

Opieka nad takimi osobami wymaga obmyślenia strategii postępowania. Należy dobrać odpowiednie ćwiczenia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, mające na celu polepszenie stanu zdrowia oraz samopoczucia osoby starszej. Dzięki prawidłowym ćwiczeniom rehabilitacja może przynieść ulgę w dolegliwościach. Ważne jest żeby zabiegi te były wykonywane regularnie w celu utrzymania jak najlepszych efektów. Dzięki nowoczesnej kadrze i dyspozycyjności rehabilitantów zajęcia takie mogą być wykonywane w domu pacjenta stanowiące ułatwienie dla osób starszych.

Neurologia Radość – Centrum Medyczne Forus

Kiedy zacząć rehabilitację po urazie?

rehabilitacja

Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji jest bardzo ważne.

Wczesny start rehabilitacji po urazie jest bardzo ważny  z punktu widzenia pacjenta, ponieważ tylko wtedy  może dać najlepszy efekt. Powinna ona rozpocząć się już w szpitalu, jeżeli pacjent wymaga hospitalizacji po wypadku samochodowym, udarze czy urazie innego typu. Jeżeli stan pacjenta jest stabilny i pozwala na rozpoczęcie rehabilitacji, to szpital powinien ją zapewnić. Niestety najczęściej jednak jest tak, że pacjent jest zmuszony szukać rehabilitanta na własną rękę. Dostęp do publicznej rehabilitacji zwykle jest utrudniony, więc osoby, które chcą  jak najszybciej powrócić do zdrowia i pełnej sprawności szukają prywatnych rehabilitantów.

Ważne jest, by rehabilitacja nie była pojedynczym działaniem, lecz zespołem działań. Powinna ona być ściśle połączona z procesem leczenia. Dzięki temu powrót do zdrowia osoby rehabilitowanej jest szybszy. Prawidłowo poprowadzona rehabilitacja nie ma na celu tylko ogólnego usprawnienia pacjenta, lecz dąży do przywrócenia mu zdrowia fizycznego sprzed urazu lub – jeżeli nie jest to możliwe – na doprowadzenie pacjenta do jak najlepszego stanu fizycznego i psychicznego. Często osoby po wypadkach potrzebują również pomocy psychologicznej, zwłaszcza jeżeli na skutek wypadku utracili pełną sprawność. Aby rehabilitacja przyniosła efekt, powinna trwać w sposób ciągły  do momentu odzyskania zdrowia bądź też do końca życia, jeżeli sytuacja tego wymaga. Warto podkreślić, że przerwanie rehabilitacji może spowodować cofnięcie się jej dobrych efektów, więc nie jest to wskazane.

Neurolog Wawer– Centrum Medyczne Forus