Konsultacje neurologiczne w rehabilitacji

Skuteczność procesu rehabilitacji w dużej mierze zależy od jej szybkiego zapoczątkowania, ale także kompleksowości, rozumianej jako współpracę pacjenta, lekarzy specjalistów oraz rehabilitanta w procesie przywracania zdrowia i sprawności pacjenta. W przypadku konieczności rehabilitacji po chorobach neurologicznych, takich jak udar niedokrwienny pacjent powinien korzystać z konsultacji neurologicznych.

Czym zajmuje się neurologia?

Neurologia to dział medycyny, który zajmuje się chorobami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Często bywa tak, że problemy neurologiczne, takie jak udar niedokrwienny, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy miastenia, wymagają rehabilitacji. Niezwykle ważne jest, by rehabilitacja przy chorobach o podłożu neurologicznym była wcześnie zapoczątkowana i ciągła. Dzięki temu proces powrotu do zdrowia jest szybszy, zaś przy chorobach przewlekłych rehabilitacja podtrzymuje dobry stan chorego.

Współpraca neurologii i rehabilitacji

Aby rehabilitacja przy chorobach neurologicznych przynosiła efekty, niezbędne są konsultacje lekarza z rehabilitantem. Neurolog wawer powinien mieć możliwość kontaktu z fizjoterapeutą, aby oceniać efekty pracy. Z tego powodu warto mądrze wybierać miejsca oferujące rehabilitację i sprawdzać, czy mają one na miejscu specjalistów, z którymi rehabilitant może się skonsultować. Dzięki temu proces leczenia oraz rehabilitacji przebiegać będzie jednocześnie.

Szybka reakcja przy chorobach neurologicznych

Szybka decyzja o podjęciu rehabilitacji przy chorobach neurologicznych gwarantuje wyższą efektywność procesu leczenia i powrotu do zdrowia. Warto wybierać prywatne placówki rehabilitacyjne, ponieważ przy chorobach neurologicznych ważny jest każdy dzień, a okres oczekiwania w placówkach państwowych jest długi.