Efekty uszkodzenia rdzenia kręgowego

uszkodzenie rdzenia kręgowego

Uszkodzenie rdzenia kręgowego może spowodować kalectwo.

Uszkodzenie rdzenia kręgowego może nastąpić w wielu różnych sytuacjach. Najczęściej uraz ten następuje na skutek wydarzenia gwałtownego: wypadku samochodowego, pobicia, wypadku w domu czy w pracy. Często uszkodzenie rdzenia kręgowego jest wynikiem brawury, a przykład w momencie skakania na główkę do nieznanych akwenów.

Ciągłość rdzenia może być przerwana również w czasie niektórych operacji, choć jest to stosunkowo rzadka sytuacja.  Uszkodzenie rdzenia może być spowodowane również przez inne czynniki, takie jak zakażenie komórek nerwów kręgu, ucisków na rdzeń kręgowy,  choroby takie jak stwardnienie rozsiane czy rozszczep kręgosłupa.  Głównym skutkiem uszkodzenia rdzenia kręgowego jest  trwałe kalectwo bądź też częściowa utrata czucia i ruchomości poniżej miejsca urazu. Innymi skutkami urazu rdzenia kręgowego mogą być także problemy z nietrzymaniem moczu i kału, problemy z erekcją, słabsze mięśnie lub ich paraliż. Pojawić się mogą dolegliwości  bólowe oraz trudności w oddychaniu.

Uszkodzenie rdzenia kręgowego może być częściowe, na przykład przy stłuczeniach lub wstrząśnięciach, kiedy to czynność ruchowa jest zaburzona lub osłabiona, ale po kilku dniach wszystko wraca do normy. Całkowite przerwanie rdzenia kręgowego związane jest z niemożnością odczuwania poniżej miejsca urazu. Jeżeli podejrzewamy uraz kręgosłupa, na przykład w momencie wypadku samochodowego, to nie należy przenosić poszkodowanego do momentu przybycia pogotowia ratunkowego, chyba, że występuje zagrożenie życia.

Centrum Rehabilitacji Anin