Rola pacjenta w procesie rehabilitacji

pacjent

Jeżeli pacjent jest zmotywowany, to proces rehabilitacji przebiega szybciej.

Na skutek wypadku, schorzeń lub przebytych zabiegów inwazyjnych pacjent traci sprawność fizyczną, psychiczną i społeczną. Do powrotu do zdrowia i pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności niezbędna jest rehabilitacja. Do osiągnięcia najlepszych jej efektów bardzo ważna jest silna wewnętrzna motywacja pacjenta do wyzdrowienia.

Bardzo wiele zależy od stanu fizycznego i psychicznego pacjenta. Uzyskanie zaangażowania nie zawsze jest możliwe. Najczęściej po przebytej operacji, wypadku czy chorobie osoba niepełnosprawna nie akceptuje swojej nowej sytuacji, w której nie może się odnaleźć. Na tym etapie niezwykle ważne jest wsparcie rodziny oraz zespołu terapeutycznego, jednak bez dobrej woli osoby poddawanej rehabilitacji jej efekty będą dużo słabsze, a proces powracania do zdrowia wydłużony. Motywację pacjenta najlepiej budować poprzez stawianie realnych do osiągnięcia celów. Metodą małych kroczków pacjent jest w stanie osiągnąć bardzo dużo w szybkim czasie.

Pozytywne wzmocnienie ze strony rodziny będzie tutaj działało na korzyść. Nie zawsze osoba chora ma w sobie tyle siły, aby zaakceptować swoją nową sytuację i podjąć walkę. Najważniejsza jest akceptacja nowej sytuacji, w jakiej znalazł się chory. Droga do tej akceptacji może być długa i wyboista, a akceptacja niepełnosprawności jest podstawą do walki o wyzdrowienie. Ważne, aby pielęgnować w sobie pozytywne myślenie i cieszyć się choćby z drobnych osiągnięć, aby metodą małych kroczków dojść do możliwie najlepszej kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej.