Terapia metodą PNF

terapia metodą PNF

Torowanie nerwowo-mięśniowe jest formą reedukacji ruchowej.

PNF to skrót od angielskich słów „Prorioceptive Neuromuscular Facilitation”, oznaczających torowanie nerwowo-mięśniowe. Jej celem jest przywrócenie osobie rehabilitowanej potrzebnej funkcji. W takim postrzeganiu osoba rehabilitowana jest partnerem rehabilitanta, a nie pacjentem, wykonującym polecenia. Rehabilitowany ustala – przy pełnym udziale rehabilitanta – cele terapii, jej zakres i granice działania.

Wykorzystuje się w ten sposób zdrowe obszary ciała pacjenta i mobilizuje do działania, spełniając równocześnie rolę psychicznego wsparcia. Metoda ta powstała w 1946 roku w Kalifornii, a opracowana została przez neurofizjologa Hermana Kabata i fizjoterapeutkę Maggie Knot. Ważną cechą tej metody jest indywidualne podejście do pacjenta. Reedukacja ruchowa po urazie czy przebytym schorzeniu neurologicznym wykorzystuje naśladowanie ruchów, wykonywanych przez zdrowego człowieka na co dzień i naturalnych, a także ruchów antagonistycznych. Dzięki temu oraz indywidualnemu podejściu terapia jest bezbolesna, lecz funkcjonalna.

Słabsze partie ciała są aktywizowane dzięki wsparciu partii mocniejszych, co pozwala na szybkie osiągnięcie pozytywnych efektów. Terapia ta jest wykorzystywana między innymi w rehabilitacji po udarach niedokrwiennych i krwotocznych mózgu, złamaniach, chorobach mięśni szkieletowych, zaburzeniach prawidłowej postawy, a także przy stwardnieniu rozsianemu czy chorobie Parkinsona. Terapia metodą PNF stosowana może być zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci.

Centrum Rehabilitacji Warszawa