Rehabilitacja ruchowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

rehabilitacja dzieci

okołoporodowych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest całościowym i kompleksowym programem, który ma na celu wesprzeć dziecko niepełnosprawne. Terapia ma stymulować zarówno rozwój psychoruchowy, jak i psychospołeczny. Jedną z terapii, która jest stosowana w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest rehabilitacja ruchowa.

Niepełnosprawność a rozwój dziecka

U dzieci, u których stwierdzona jest niepełnosprawność ruchowa, niezwykle ważna jest regularna rehabilitacja. Często bywa tak, że osoby niepełnosprawne ruchowo, dzięki prowadzonej fizjoterapii, mogą normalnie i bez ograniczeń funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Jeżeli niepełnosprawność jest stwierdzona we wczesnym dzieciństwie, wówczas rodzice mogą skorzystać z różnych form wczesnego wspomagania dziecka. Terapia dotyczy zarówno sfery ruchowej – dzieci usprawniane są przez rehabilitację lub umysłowej – zakres zajęć zależny jest od potrzeb dziecka. Często u dzieci niepełnosprawnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju stosuje się integrację sensoryczną.

Rehabilitacja ruchowa

We wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niezwykle ważna jest rehabilitacja ruchowa. Na początkowym etapie życia rozwój ruchowy jest ściśle połączony z rozwojem funkcji poznawczych, więc często rehabilitacja połączona jest z integracją sensoryczną bądź innymi formami wsparcia dziecka. W rehabilitacji małych dzieci najczęściej wykorzystywane są metody Bobath i Vojty. Ważne jest, by rehabilitacja została zapoczątkowana była jak najwcześniej. Warto więc zwracać uwagę na rozwój dziecka i na to, czy wykonuje czynności charakterystyczne do jego wieku. Dzięki wcześnie zaczętej rehabilitacji możliwe jest zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń lub całkowite ich wyeliminowanie, jeżeli nie zostały one utrwalone przez dziecko.

Dlaczego warto wcześnie rozpoczynać rehabilitację dziecka?

Metoda-VojtyJeżeli lekarz, opiekujący się na co dzień naszym dzieckiem, zauważy jakieś problemy związane z rozwojem ruchowym, wówczas może zalecić rehabilitację w celu skorygowania zauważonej wady. Warto wiedzieć, o tym, że wcześnie zapoczątkowana rehabilitacja daje najlepsze efekty, także nie należy z tym zwlekać.

Kiedy zalecana jest rehabilitacja?

Rehabilitacja może być zalecana już dzieciom maleńkim, przed ukończeniem pierwszego roku życia, zwłaszcza jeżeli w czasie porodu doznały one urazów. Objawiać się one mogą zbyt małym lub nadmiernym napięciem mięśniowym, wymagającym masaży czy ćwiczeń.

Częstym powodem rehabilitacji jest dysplazja stawów biodrowych. Wykrywa się ją w czasie USG bioderek, które obowiązkowo musi przejść dziecko przed 12 tygodniem życia. Rehabilitacja w takim wypadku polega przede wszystkim na zastosowaniu odpowiednich środków, takich jak rozpórka czy specjalna orteza, lecz mogą być również zalecone inne metody rehabilitacji.

Rehabilitacja dzieci

Choć istnieje wiele metod rehabilitacji, to warto wspomnieć o kilku metodach, które stosowane są przy rehabilitowaniu dzieci. Są to metody Vojty oraz metoda Bobath, stosowane przy korygowaniu wad, związanych z rozwojem ruchowym. Rehabilitacja jednakże jest pojęciem szerokim i kryje w sobie również rehabilitację związaną z terapią psychologiczno-pedagogiczną.

Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji daje dobre efekty

Im wcześniej zapoczątkowana jest fizjoterapia dziecka, tym lepsze efekty można uzyskać. Warto pamiętać o tym, że rehabilitacja powinna być także kompleksowa i ciągła, by jak najszybciej doprowadzić dziecko do pełnego zdrowia bądź też do uzyskania maksymalnej możliwej sprawności.

Wczesne wspomaganie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

dziecko

Jeżeli dziecko jest zagrożone niepełnosprawnością, to należy je wspomagać w rozwoju.

 Wczesne wspomaganie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością jest rzeczą niezwykle ważną dla jego dalszego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego. Od czego zacząć? Gdzie szukać pomocy?

Jeśli rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo, jeśli dziecko urodziło się chore, ma problemy ze wzrokiem, słuchem lub też jest niepełnosprawne ruchowo, to jak najszybciej powinno ono zostać objęte kompleksową opieką specjalistów, tak by już od pierwszych dni życia mogli oni pracować nad dalszym rozwojem dziecka. Wczesnym wspomaganiem objęte są bowiem dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Nie tylko dziecko otrzymuje wsparcie, opieką otoczona jest także rodzina dziecka. Na jaką pomoc można liczyć? Dziecko wymagające wczesnego wspomagania rozwoju może liczyć na opiekę szeregu specjalistów w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W ośrodkach wczesnego wspomagania zatrudnieni są: rehabilitanci, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści.

Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do najbliższej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zabierz ze sobą numer PESEL dziecka, wszelką dokumentację medyczną, jaką posiadasz. W poradni otrzymasz wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i wyznaczone zostaną spotkania konsultacyjne. Dopiero uzyskanie pisemnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania uprawnia dziecko do skorzystania z opieki zespołu wczesnego wspomagania. Dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu – w zależności od potrzeb dziecka. Możesz także skorzystać z pomocy placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Dziecko ma prawo korzystać jednocześnie zarówno z pomocy PPP jaki placówki zdrowotnej finansowanej przez NFZ.

Stymulacja dzieci metodą Vojty

Metoda-Vojty

Metoda Vojty jest jedną z metod rehabilitacji dzieci.

W zeszłym miesiącu opisywaliśmy metodę rehabilitacji dzieci, jaką jest NDT Bobath. W dzisiejszym wpisie przybliżymy stymulowanie dzieci metodą Vojty. Została ona opracowana przez czeskiego neurologa dziecięcego, profesora Vaclava Vojtę. Metoda Vojty jest efektem wieloletniej obserwacji rozwoju ruchowego noworodków i niemowląt, a także rehabilitacji dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku rehabilitacja miała charakter adaptacyjny. Oznacza to, że dzieci były usprawniane, jednak ich niepełnosprawność była utrwalona. Vaclav Vojta starał się znaleźć sposób, by pomóc dzieciom, zanim to nastąpi.

Vojta zaobserwował pewne prawidłowości we wczesnym rozwoju ruchowym dzieci i na tej podstawie sprecyzował idealny model rozwoju motorycznego dziecka. Każde dziecko, które ma być rehabilitowane metodą Vojty powinno zostać zbadane pod kątem motoryki w odniesieniu do tego modelu. Vaclav Vojta na podstawie obserwacji opracował siedem neurologicznych reakcji ułożeniowych ciała w przestrzeni, na podstawie których można określić zaburzenia u dziecka, mającego zaledwie kilka dni. Ostatnim etapem badania dziecka jest ocena odruchów pierwotnych. Najlepszy okres na rozpoczęcie u dziecka rehabilitacji metodą Vojty to pierwszy kwartał życia, jednak rehabilitacja podjęta na każdym etapie przyniesie efekty.

Metodzie fizjoterapeutycznej Vojty zarzuca się, że jest bolesna i nieprzyjemna dla dzieci. Faktem jest, że zwykle maluchy płaczą, jednak wynika to nie tyle z bólu, lecz z konieczności unieruchomienia w konkretnej pozycji. Na tak wczesnym etapie życia trudno o współpracę z rehabilitantem. Dla wielu maluchów jest to jednak szansa na usprawnienie swojej ruchomości.

Fizjoterapeuta Anin – Centrum Medyczne Forus

Metoda NDT Bobath w rehabilitacji dzieci

rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath przebiega w przyjaznej atmosferze.

Jedną z metody rehabilitacji dzieci jest metoda NDT-Bobath. Została stworzona w latach czterdziestych XX wieku przez Bertę i Karla Bobath. Pierwszy kurs tej metody w Polsce odbył się w 1988 roku, a prowadzony był przez Mary Quinton i Elsbeth Koeng. Metodę te skutecznie stosuje się u wcześniaków, niemowląt oraz dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi.

Rehabilitacja prowadzona metodą NDT-Bobath ma pomóc w rozwijaniu dziecka tak, by mogło być ono w dalszym życiu na tyle niezależne, na ile pozwala problem go dotykający. Metoda NDT-Bobath ukierunkowana jest głównie na dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, na przykład z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rehabilitant, pracujący tą metodą wpływa na napięcie mięśni, hamuje nieprawidłowe odruchy oraz wyzwala ruchy możliwe do osiągnięcia przez dziecka, a jak najbliższe prawidłowym, a także utrwala umiejętności ruchowe, zdobyte przez dziecko.

Zaletą tej metody jest fakt, że ćwiczy się całe ciało dziecka, dostarczając mu bodźców, a ćwiczenia, ich rytm i tempo są dobierane indywidualnie. Dziecko powinno mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, aby współpracować z rehabilitantem, co pozwala osiągnąć najlepszy efekt. Dodatkowo metoda NDT-Bobath umożliwia rodzicom włączenie się z prawidłową rehabilitację ich dziecka przy wykonywaniu codziennych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych. Lekarz prowadzący i rehabilitant przeszkolą rodziców, aby ci mogli utrwalać prawidłowe ruchy pokazywane przez terapeutę w czasie kąpieli, noszenia czy zabawy.

Fizjoterapeuta Wawer – Centrum Medyczne Forus