Rehabilitacja pourazowa – dlaczego jest taka ważna?

Dlaczego warto rozpocząć rehabilitację jak najszybciej po urazie?

Kiedy zdarza się nam wypadek lub uraz, zwykle myślimy o tym, by jak najszybciej powrócić do zdrowia. Rehabilitacja – według Wiktora Degi, pioniera polskiej rehabilitacji medycznej – powinna być ściśle powiązana z procesem leczenia i prowadzić do przyśpieszenia procesu dochodzenia do zdrowia.

Wzorcowy model rehabilitacji

Polscy twórcy modelu rehabilitacji założyli, że powinna ona spełniać cztery zasady:

  • być powszechna
  • wcześnie zapoczątkowana
  • kompleksowa
  • ciągła

Jeżeli któraś z nich nie jest spełniona, to może okazać się, że rehabilitacja nie będzie do końca skuteczna. Powszechność rehabilitacji zakłada, że każdy ma do niej łatwy i bezpłatny dostęp bez względu na swój status społeczny i majątkowy, a także na rokowania. Z kolei kompleksowość jest rozumiana jako współdziałanie lekarzy, rehabilitantów i psychologów, którzy mają pomóc pacjentowi w powrocie do pełnego zdrowia bądź przystosowania się do nowej sytuacji. Ciągłość oznacza, że rehabilitacja powinna być prowadzona do pełnego powrotu do zdrowia.

Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji 

Przez wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji po wypadku bądź urazie rozumiemy podjęcie działań rehabilitacyjnych po ustabilizowaniu się stanu pacjenta. W sytuacji idealnej proces ten powinien rozpoczynać się jeszcze w szpitalu, bowiem dzięki wczesnemu zapoczątkowaniu rehabilitacja można uzyskać najlepszą efektywność działań. Jest to ważne w procesie zdrowienia i dochodzenia do pełnej sprawności. Często jednak bywa tak, że pacjent nie jest objęty rehabilitacją w szpitalu, rozpoczynając ją dopiero po powrocie do domu.

Rzeczywistość pokazuje, że kolejki do zabiegów rehabilitacyjnych są podobne jak kolejki do lekarzy specjalistów, więc warto pomyśleć o skorzystaniu z usług rehabilitanta prywatnie, aby uzyskać jak najlepsze efekty. Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji jest ważne zwłaszcza po udarze, aby zminimalizować jego konsekwencje i pozwolić choremu na powrót do normalnego życia rodzinnego i społecznego.

Rehabilitacja powinna być wcześnie zapoczątkowana także u dzieci, kiedy tylko zauważone zostaną potrzeby w tym kierunku, gdyż wtedy przynieść może najlepsze efekty.

Proces rehabilitacji powinien przebiegać równolegle z procesem leczenia. Dzięki temu pacjenci będą mieli największe szanse powrotu do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Centrum Rehabilitacji Warszawa