Jak rozpoznać udar?

rehabilitacja osób starszychUdar mózgu jest jedną z częstszych przyczyn trwałych uszkodzeń mózgu, a w co trzecim wypadku nawet śmierci. Szybkie rozpoznanie udaru jest bardzo ważne, ponieważ zbyt późne – może spowodować trwałe niedowłady czy upośledzenie.

Prosty test może uratować życie

Choć udar ma groźne skutki, to jednak jego rozpoznanie może był dość łatwe. Wystarczy poprosić osobę o wykonanie kilku prostych poleceń, które normalnie są łatwe do zrobienia, jednak w przypadku wystąpienia udaru – utrudnione lub nawet niemożliwe. Pierwszym zadaniem jest uśmiechnięcie się – w przypadku udaru jeden kącik ust opada i uśmiech nie wygląda symetrycznie. Drugim zadaniem jest powtórzenie krótkiego zdania – w czasie udaru mowa często jest upośledzona, pojawia się bełkotliwe mówienie, a także powtarzanie w kółko tych samych słów. Trzeci zadaniem jest uniesienie rąk i nóg do góry w pozycji leżącej. W przypadku udaru następuje porażenie jednej strony ciała. Osoba zdrowa bez trudu powinna podnieść ręce lub nogi i utrzymać je przez chwilę. Chory z udarem nie uniesie kończyn wcale bądź po podniesieniu ich szybko opadają.

Dlaczego przy udarze ważna jest szybka reakcja?

Szybkie zareagowanie przy udarze jest ważne, bowiem każda minuta wiąże się z niedokrwieniem tkanek mózgu przez co chory traci zdolność wykonywania niektórych funkcji i czynności. Po każdym udarze niezbędna jest rehabilitacja, aby pacjent mógł powrócić do maksymalnej sprawności. W niektórych przypadkach ograniczenie sprawności jest na tyle duże, że rehabilitacja będzie niezbędna przez cały czas. Warto więc wiedzieć, jak postępować przy udarze, bowiem nasza szybka reakcja może uratować życie naszym najbliższym.