Rehabilitacja

ćwiczenia w rehablitacjiSkuteczna rehabilitacja ruchowa to proces usprawnienia osób cierpiących na dysfunkcję ruchową. Zdarza się, że niektórzy ludzi narażeni są na przeciążenia całego układu mięśniowo-szkieletowego. Niestety jest to nierozerwalnie związane z mocnymi bólami oraz powstawaniem patologicznych zmian całego systemu ruchowego człowieka.

Można śmiało stwierdzić, że w dzisiejszych czasach większość z nas ma problemy z kręgosłupem lub innymi schorzeniami związanymi z postawą, dlatego kwestie rehabilitacyjne mogą dotyczyć każdego.

Rehabilitacja jednym z działań terapeutycznych

Rehabilitacja i wszystko co jest z nią związane cechuje się złożonością. Wszelkie podjęte czynności zależne są od danego schorzenia. Rehabilitacja najczęściej potrzebna jest przy:

  • leczeniu kręgosłupa
  • leczeniu pourazowym
  • leczeniu po przeciążeniach
  • wszelkich działaniach związanych ze sportem

Rehabilitacja ortopedyczna kręgosłupa

Rehabilitacja ortopedyczna, to wszelkie działania skierowane na różne odcinki kręgosłupa. Szybka interwencja pomoże pacjentowi pokonać ból, który uniemożliwia funkcjonowanie. Specjalista odpowiednio zminimalizuje obolałości oraz przywróci sprawność fizyczną u pacjenta, tak by czuł się komfortowo wykonują wszystkie codzienne obowiązki.

Terapię rehabilitacyjną należy dostosować do konkretnego przypadku bowiem wszystkie czynności zależne są od stopnia schorzenia oraz lokalizacji wszelkich dolegliwości i ich wpływu na funkcjonowanie pacjenta.

Rehabilitacja pourazowa oraz w przeciążeniach

Bóle oraz obciążenia mięśniowo-stawowe mogą być różne. Dobry rehabilitant prawidłowo oceni stan pacjenta oraz podejmie jak najbardziej optymalną drogę leczenia. Dlatego warto już podczas wywiadu dokładnie opowiedzieć co nam się przytrafiło oraz co mogło być tego powodem.

Najczęściej tym rodzajem rehabilitacji zainteresowane są osoby uprawiające sport, które cechuje wysoka aktywność fizyczna.

Cele działań rehabilitacyjnych

Każdy przypadek zgłaszający się do rehabilitanta powinien być analizowany indywidualnie. Główne cele działania rehabilitacyjnego to:

  • zażegnanie wszelkich dolegliwości bólowych
  • umożliwienie powrotu do aktywności fizycznej
  • poprawa stabilności, ruchomości oraz siły mięśniowej, a także zrównoważenie napięcia mięśniowego
  • zapobieganie przyszłym zwyrodnieniom i zmianom patologicznym w obrębie całego systemu mięśniowo-stawowego człowieka.

Rehabilitacja ruchowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

rehabilitacja dzieci

okołoporodowych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest całościowym i kompleksowym programem, który ma na celu wesprzeć dziecko niepełnosprawne. Terapia ma stymulować zarówno rozwój psychoruchowy, jak i psychospołeczny. Jedną z terapii, która jest stosowana w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest rehabilitacja ruchowa.

Niepełnosprawność a rozwój dziecka

U dzieci, u których stwierdzona jest niepełnosprawność ruchowa, niezwykle ważna jest regularna rehabilitacja. Często bywa tak, że osoby niepełnosprawne ruchowo, dzięki prowadzonej fizjoterapii, mogą normalnie i bez ograniczeń funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Jeżeli niepełnosprawność jest stwierdzona we wczesnym dzieciństwie, wówczas rodzice mogą skorzystać z różnych form wczesnego wspomagania dziecka. Terapia dotyczy zarówno sfery ruchowej – dzieci usprawniane są przez rehabilitację lub umysłowej – zakres zajęć zależny jest od potrzeb dziecka. Często u dzieci niepełnosprawnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju stosuje się integrację sensoryczną.

Rehabilitacja ruchowa

We wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niezwykle ważna jest rehabilitacja ruchowa. Na początkowym etapie życia rozwój ruchowy jest ściśle połączony z rozwojem funkcji poznawczych, więc często rehabilitacja połączona jest z integracją sensoryczną bądź innymi formami wsparcia dziecka. W rehabilitacji małych dzieci najczęściej wykorzystywane są metody Bobath i Vojty. Ważne jest, by rehabilitacja została zapoczątkowana była jak najwcześniej. Warto więc zwracać uwagę na rozwój dziecka i na to, czy wykonuje czynności charakterystyczne do jego wieku. Dzięki wcześnie zaczętej rehabilitacji możliwe jest zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń lub całkowite ich wyeliminowanie, jeżeli nie zostały one utrwalone przez dziecko.