Metoda NDT Bobath w rehabilitacji dzieci

rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath przebiega w przyjaznej atmosferze.

Jedną z metody rehabilitacji dzieci jest metoda NDT-Bobath. Została stworzona w latach czterdziestych XX wieku przez Bertę i Karla Bobath. Pierwszy kurs tej metody w Polsce odbył się w 1988 roku, a prowadzony był przez Mary Quinton i Elsbeth Koeng. Metodę te skutecznie stosuje się u wcześniaków, niemowląt oraz dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi.

Rehabilitacja prowadzona metodą NDT-Bobath ma pomóc w rozwijaniu dziecka tak, by mogło być ono w dalszym życiu na tyle niezależne, na ile pozwala problem go dotykający. Metoda NDT-Bobath ukierunkowana jest głównie na dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, na przykład z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rehabilitant, pracujący tą metodą wpływa na napięcie mięśni, hamuje nieprawidłowe odruchy oraz wyzwala ruchy możliwe do osiągnięcia przez dziecka, a jak najbliższe prawidłowym, a także utrwala umiejętności ruchowe, zdobyte przez dziecko.

Zaletą tej metody jest fakt, że ćwiczy się całe ciało dziecka, dostarczając mu bodźców, a ćwiczenia, ich rytm i tempo są dobierane indywidualnie. Dziecko powinno mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, aby współpracować z rehabilitantem, co pozwala osiągnąć najlepszy efekt. Dodatkowo metoda NDT-Bobath umożliwia rodzicom włączenie się z prawidłową rehabilitację ich dziecka przy wykonywaniu codziennych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych. Lekarz prowadzący i rehabilitant przeszkolą rodziców, aby ci mogli utrwalać prawidłowe ruchy pokazywane przez terapeutę w czasie kąpieli, noszenia czy zabawy.

Fizjoterapeuta Wawer – Centrum Medyczne Forus

Fizjoterapia dzieci

rehabilitacja dzieci

Małe dzieci często wymagają rehabilitacji po urazach okołoporodowych.

Zwykle pojęcie rehabilitacji czy fizjoterapii kojarzy się z działaniem, które następuje po przebytym urazie. Często jednak rehabilitacja niezwiązana jest z urazami, lecz z nieprawidłowym rozwojem. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci. Mamy uważnie obserwują swoje pociechy i porównują je do innych znanych im dzieci, choć nie jest to dobre, gdyż każde dziecko rozwija się w innym tempie. Troskliwe matki wynajdują jednak wiele powodów do niepokoju, związanych z rozwojem ruchowym dziecka i konsultują je z pediatrami.

Zdarza się, że w wyniku takich konsultacji dziecko wysyłane jest na rehabilitację. Konieczność zastosowania działań fizjoterapeutycznych może zaistnieć nawet już w niemowlęctwie. Dotyczy to zwłaszcza wcześniaków, a także dzieci, które urodziły się z różnorodnymi problemami, takimi jak wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego czy dysplazja stawu biodrowego. Konieczność rehabilitacji zaistnieć może także w innych wypadkach, a na przykład w momencie zauważenia asymetrii ułożeniowej, opóźnienia rozwoju psychoruchowego czy nieprawidłowego napięcia mięśniowego.

Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja skutkuje bardzo często wyeliminowaniem czynników powodujących nieprawidłowości i może się okazać, że nie będzie ona potrzebna na dalszym etapie życia dziecka. Rodzice mają do wyboru wiele różnorodnych metod terapeutycznych(metoda Vojty, NDT Bobath dla dzieci, itp.), jednak decyzję o wyborze odpowiedniej metody dla małego pacjenta powinien podjąć lekarz w porozumieniu z rehabilitantem.

Fizjoterapeuta Wawer – Centrum Rehabilitacji Forus