Jak określa się stopnie niepełnosprawności?

niepełnosprawność

Stopnie niepełnosprawności określane są przez ZUS lub Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności.

Jeszcze kilkanaście lat temu osoby, które poniosły z powodu choroby lub urazu uszczerbek na zdrowiu zaliczane były do I, II lub III grupy inwalidzkiej. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Dzieci do 16 roku życia otrzymują zaświadczenie o niepełnosprawności bez określania jej stopnia. Dopiero po 16 roku życia określany jest stopień niepełnosprawności. Orzeczenie wydawane jest na czas określony, jeśli według wiedzy medycznej rokuje się szanse na poprawę stanu zdrowia lub też na czas określony, jeśli takiej perspektywy nie ma.

Odróżnić jednak należy dwa rodzaje orzecznictwa. Pierwsze dokonywane jest przez ZUS do celów rentowych, drugie zaś przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły d.s. Orzekania o Niepełnosprawności(PZON). Różnią się one nieco od siebie. Orzeczenie wydane przez PZON potrzebne jest na przykład do przedstawienia pracodawcy bądź też do uzyskania ulg przywilejów, jakie mogą przysługiwać osobie niepełnosprawnej, np. krótszy czas pracy, jeśli zachodzi taka konieczność, zakaz pracy w nocy, dodatkowa przerwa na ćwiczenia bądź wypoczynek.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą liczyć także na dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni. Mogą także skorzystać z płatnego zwolnienia z pracy w momencie uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym raz w roku (nie więcej niż 21 dni), a także na czas wykonywania specjalistycznych badań czy rehabilitacji.

Centrum Rehabilitacji Warszawa