Objawy udaru

 

udarUdar niedokrwienny to choroba, która często dotyka osoby po 40 roku życia. W 80% udar dotyka mózgu i może za sobą nieść bardzo negatywne konsekwencje.

Przyczyny udaru mózgu

Bezpośrednią przyczyną udaru mózgu jest zator, zakrzep lub spadek ciśnienia krwi. Jednakże te czynniki występują na skutek chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby serca. Na występowanie udaru mózgu wpływ mogą mieć także nadmierna otyłość, brak aktywności fizycznej, alkoholizm, palenie papierosów.

Objawy udaru mózgu

Przy wystąpieniu udaru mózgi niezwykle ważna jest jak najszybsza reakcja na pierwsze objawy. Im wcześniej zostanie rozpoczęte leczenie, tym większa jest możliwość szybkiego powrotu do zdrowia. Częstym objawem udaru jest silny ból głowy, który nie mija po przyjęciu leków przeciwbólowych. Udar objawia się także porażeniem jednej strony ciała, zaburzeniami mowy i widzenia, afazją. Pojawić się mogą urojenia, omamy lub może dojść do całkowitej utraty przytomności.

Jak rozpoznać udar?

Udar można rozpoznać przeprowadzając krótki test. Po pierwsze: osoba, u której podejrzewamy dar, powinna się uśmiechnąć. W przypadku udaru występuje porażenie twarzy, które to uniemożliwia. Osoba powinna także powtórzyć krótkie, ale trudne wyrażenie, na przykład “kaloryfer w kratkę”. Jeżeli sprawia jej to trudność, to również podejrzewać możemy udar. Ostatnim testem jest podniesienie rąk do góry. Osoby z udarem nie będą w stanie podnieść i utrzymać rąk na jednakowym poziomie.

Szybkie rozpoznanie udaru i szybka rehabilitacja po udarze są konieczne, aby pacjent mógł jak najszybciej powrócić do zdrowia i pełnej sprawności.

Jak rozpoznać udar?

rehabilitacja osób starszychUdar mózgu jest jedną z częstszych przyczyn trwałych uszkodzeń mózgu, a w co trzecim wypadku nawet śmierci. Szybkie rozpoznanie udaru jest bardzo ważne, ponieważ zbyt późne – może spowodować trwałe niedowłady czy upośledzenie.

Prosty test może uratować życie

Choć udar ma groźne skutki, to jednak jego rozpoznanie może był dość łatwe. Wystarczy poprosić osobę o wykonanie kilku prostych poleceń, które normalnie są łatwe do zrobienia, jednak w przypadku wystąpienia udaru – utrudnione lub nawet niemożliwe. Pierwszym zadaniem jest uśmiechnięcie się – w przypadku udaru jeden kącik ust opada i uśmiech nie wygląda symetrycznie. Drugim zadaniem jest powtórzenie krótkiego zdania – w czasie udaru mowa często jest upośledzona, pojawia się bełkotliwe mówienie, a także powtarzanie w kółko tych samych słów. Trzeci zadaniem jest uniesienie rąk i nóg do góry w pozycji leżącej. W przypadku udaru następuje porażenie jednej strony ciała. Osoba zdrowa bez trudu powinna podnieść ręce lub nogi i utrzymać je przez chwilę. Chory z udarem nie uniesie kończyn wcale bądź po podniesieniu ich szybko opadają.

Dlaczego przy udarze ważna jest szybka reakcja?

Szybkie zareagowanie przy udarze jest ważne, bowiem każda minuta wiąże się z niedokrwieniem tkanek mózgu przez co chory traci zdolność wykonywania niektórych funkcji i czynności. Po każdym udarze niezbędna jest rehabilitacja, aby pacjent mógł powrócić do maksymalnej sprawności. W niektórych przypadkach ograniczenie sprawności jest na tyle duże, że rehabilitacja będzie niezbędna przez cały czas. Warto więc wiedzieć, jak postępować przy udarze, bowiem nasza szybka reakcja może uratować życie naszym najbliższym.

Dlaczego rehabilitacja jest niezbędna po przebytym udarze?

rehabilitacja po udarzeKiedy przechodzimy udar bądź jesteśmy świadkami, jak dotknął on członka naszej rodziny, wówczas powinniśmy mieć świadomość, że powrót do pełnej sprawności sprzed udaru będzie trudny.

Jak rozpoznać udar?

Udar mózgu jest jednym z częściej występujących problemów, związanych z niedostatecznym przepływem krwi w mózgu. Aż 80 procent udarów, to udary niedokrwienne, w czasie których krew nie dociera w pewien rejon mózgu. Pozostała część to udary krwotoczne, zwane również wylewami. Alarmujące objawy udar niedokrwiennego to paraliż jednej strony ciała, niewyraźna lub niezrozumiała mowa, silny ból głowy, a czasami także zaburzone czucia i widzenie. Szybkie rozpoznanie udaru jest niezwykle ważne dla zdrowia pacjenta, gdyż natychmiastowa reakcja pozwala na zminimalizowanie negatywnych skutków udaru. W przypadku podejrzenia udaru u siebie lub bliskiej osoby należy jak najszybciej zadzwonić po pogotowie bądź niezwłocznie udać się na szpitalny oddział ratunkowy.

Rehabilitacja – niezbędna nawet po słabych udarach

Po każdym przebytym udarze, nawet słabym, niezbędna jest fizjoterapia anin. Niedokrwienie jednej z części mózgu wpływa na siłę ciała. Jeżeli udar dotknął prawej półkuli mózgu, wówczas słabsza będzie lewa strona, zaś jeśli udar był w lewej półkuli, wówczas osłabiona sprawność będzie dotyczyć strony prawej. W zależności od stopnia nasilenia udaru, zalecane są różnorodne metody rehabilitacji. Przede wszystkim zalecana jest kinezyterapia, czyli gimnastyka lecznicza. Ćwiczenia, najczęściej wykorzystujące opór, mają na celu wzmocnienie słabszej strony ciała, a także podniesienie ogólnej sprawności. Z kolei masaże i terapia manualna poprawia ukrwienie słabszej strony ciała. Osobom po słabszych udarach zalecana jest także hydroterapia, zwłaszcza w połączeniu z ćwiczeniami w wodzie.

Rehabilitacja po udarze powinna się rozpocząć jeszcze w czasie pobytu w szpitalu, a następnie należy ją kontynuować po powrocie do domu. Różne formy rehabilitacji pozwalają na szybszy powrót do lepszej sprawności i ograniczają ryzyko kolejnych udarów.