Dlaczego rehabilitację należy rozpoczynać szybko?

rehabilitacjaW życiu może spotkać nas wiele różnych zdarzeń, czasami dobrych, czasami złych. Bywa, że przydarzają się nam wypadki, urazy lub choroby, które osłabiają naszą ogólną sprawność. W takich wypadkach niezbędna jest rehabilitacja, która powinna być wcześnie zapoczątkowana i kompleksowa.

Kiedy najlepiej zacząć rehabilitację po urazie lub chorobie?

Rehabilitacja po urazie czy chorobie powinna się rozpocząć jak najszybciej. Jeżeli uraz powstał na skutek wypadku, wymagającego hospitacji, wówczas idealną sytuacją byłoby, gdyby rehabilitacja została zapoczątkowana jeszcze w szpitalu. Często jednak bywa tak, że pacjent rozpoczyna powrót do sprawności dopiero po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Kto może prowadzić rehabilitację?

Rehabilitacja to szerokie pojęcie, które obejmuje nie tylko powrót do fizycznej sprawności, lecz także i wsparcie psychologiczne. Rehabilitację ruchową powinien prowadzić doświadczony rehabilitant lub fizjoterapeuta. Szukając takiego specjalisty, warto zapoznać się z opiniami na temat wybieranej osoby lub poprosić znajomych o rekomendację. Gwarantuje to skorzystanie z najwyższej jakości usług. Rehabilitacja polegać może nie tylko na ćwiczeniach ruchowych, lecz także na wykorzystaniu metod fizykoterapeutycznych, takich jak magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia czy hydroterapia.

Wcześnie zapoczątkowana rehabilitacja przyniesie pacjentowi najwięcej dobrego. Im szybciej po urazie czy chorobie zostanie zapoczątkowana, tym większe są szanse na powrót do pełnej sprawności pacjenta.

Rehabilitacja osób w podeszłym wieku

rehabilitacja osób starszych

Osoby w podeszłym wieku często wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacja osób w podeszłym wieku jest trudnym zadaniem ze względu na ograniczone ruchy i metody stosowanych ćwiczeń. Metoda rehabilitacji osób starszych ma swoja nazwę: rehabilitacja geriatryczna. Celem tej metody jest utrzymanie oraz zapewnienie osobom starszym utrzymania jak najlepszej sprawności fizycznej. Badanie demograficzne pokazują, że na świecie żyje już ponad 600mln osób w podeszłym wieku w tym 5,7 mln Polaków, w tym 2mln to osoby niepełnosprawne. Wynikiem tego jest zwiększona potrzeba na rehabilitację. Dzięki licznej i fachowej kadrze oraz coraz to doskonalszym metodom postępowania można pomóc osoba starszym poradzić sobie z bólem bez konieczności stosowania leków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych.

Głównym celem rehabilitacji osób w podeszłym wieku jest przywrócenie oraz poprawa zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Sukces takich zajęć zależy od zaangażowania osoby starszej, a także od osób w jej najbliższym otoczeniu. W wyniku osiągnięcia wieku dojrzałego osoby w podeszłym wieku cierpią ze względu na ograniczenie aktywności co spowodowane jest zaburzeniami w układzie krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządach ruchy. Często choroby te są wynikiem udaru, choroby Parkinsona lub choroby Alzheimera.

Opieka nad takimi osobami wymaga obmyślenia strategii postępowania. Należy dobrać odpowiednie ćwiczenia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, mające na celu polepszenie stanu zdrowia oraz samopoczucia osoby starszej. Dzięki prawidłowym ćwiczeniom rehabilitacja może przynieść ulgę w dolegliwościach. Ważne jest żeby zabiegi te były wykonywane regularnie w celu utrzymania jak najlepszych efektów. Dzięki nowoczesnej kadrze i dyspozycyjności rehabilitantów zajęcia takie mogą być wykonywane w domu pacjenta stanowiące ułatwienie dla osób starszych.

Neurologia Radość – Centrum Medyczne Forus

Kiedy zacząć rehabilitację po urazie?

rehabilitacja

Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji jest bardzo ważne.

Wczesny start rehabilitacji po urazie jest bardzo ważny  z punktu widzenia pacjenta, ponieważ tylko wtedy  może dać najlepszy efekt. Powinna ona rozpocząć się już w szpitalu, jeżeli pacjent wymaga hospitalizacji po wypadku samochodowym, udarze czy urazie innego typu. Jeżeli stan pacjenta jest stabilny i pozwala na rozpoczęcie rehabilitacji, to szpital powinien ją zapewnić. Niestety najczęściej jednak jest tak, że pacjent jest zmuszony szukać rehabilitanta na własną rękę. Dostęp do publicznej rehabilitacji zwykle jest utrudniony, więc osoby, które chcą  jak najszybciej powrócić do zdrowia i pełnej sprawności szukają prywatnych rehabilitantów.

Ważne jest, by rehabilitacja nie była pojedynczym działaniem, lecz zespołem działań. Powinna ona być ściśle połączona z procesem leczenia. Dzięki temu powrót do zdrowia osoby rehabilitowanej jest szybszy. Prawidłowo poprowadzona rehabilitacja nie ma na celu tylko ogólnego usprawnienia pacjenta, lecz dąży do przywrócenia mu zdrowia fizycznego sprzed urazu lub – jeżeli nie jest to możliwe – na doprowadzenie pacjenta do jak najlepszego stanu fizycznego i psychicznego. Często osoby po wypadkach potrzebują również pomocy psychologicznej, zwłaszcza jeżeli na skutek wypadku utracili pełną sprawność. Aby rehabilitacja przyniosła efekt, powinna trwać w sposób ciągły  do momentu odzyskania zdrowia bądź też do końca życia, jeżeli sytuacja tego wymaga. Warto podkreślić, że przerwanie rehabilitacji może spowodować cofnięcie się jej dobrych efektów, więc nie jest to wskazane.

Neurolog Wawer– Centrum Medyczne Forus