Kardiologia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów w ofercie znalazły się także konsultacje kardiologiczne.

Czym zajmuje się kardiologia?

Kardiologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem wad  układu krążeniowego. Rozwój kardiologii przypada na dwudziesty wiek, choć historia tej dziedziny sięga czasów dawniejszych. Obecnie jest ona jedną z kluczowych dziedzin medycyny. Związane jest to z faktem, że w krajach rozwiniętych schorzenia układu sercowo-naczyniowego są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Wśród dziedzin kardiologii wymieniane są: kardiologia nieinwazyjna, kardiologia inwazyjna, kardiologia dziecięca oraz kardiochirurgia.

Kardiologia – zakres dziedziny

Do zadań lekarza kardiologa należy diagnozowanie chorób serca i naczyń krwionośnych, zarówno nabytych, jak i wrodzonych. Lekarz kardiolog ustala metody leczenia oraz współpracuje z rehabilitantami osób chorych na choroby układu sercowo-naczyniowego. Kardiolog przeprowadza badania kardiologii nieinwazyjnej i inwazyjnej. Wśród zadań kardiologa wymienić można także współpracę lekarza z  innymi specjalistami w celu zwiększenia efektów leczenia kardiologicznego.

Rehabilitacja a konsultacje kardiologiczne

U osób, które przebyły zawał serca czy chorują na chorobę niedokrwienną serca lub miażdżycę zalecona może zostać rehabilitacja, by usprawnić pacjenta. Zwłaszcza po zawale pacjent kierowany jest na rehabilitację, zarówno w oddziale szpitalnym, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Szybkie zapoczątkowanie rehabilitacji umożliwia powrót do maksymalnej możliwej sprawności fizycznej. Często pacjenci podejmują takową od razu po powrocie ze szpitala po przebytym leczeniu. Bardzo ważne jednak jest, by pacjent w czasie rehabilitacji miał możliwość skorzystania z konsultacji z kardiologiem, by zakres ćwiczeń i wysiłek były dopasowane do jego możliwości i stanu zdrowia.

Kardiolog powinien bacznie  obserwować pacjenta, a także ściśle współpracować z rehabilitantami dla osiągnięcia jak najlepszych efektów. Konsultacje kardiologiczne w Centrum Medycznym Forus zapewniają taką możliwość w trakcie całego procesu rehabilitacji, na przykład po przebytym zawale serca.