Neurologia

rehabilitacja

Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji jest bardzo ważne w chorobach neurologicznych.

Ciągle wzrastająca ilość chorób neurologicznych, jakie dotykają współczesne społeczeństwo, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na konsultacje neurologiczne. Na co zwrócić uwagę szukając lekarza-neurologa?

Czym zajmuje się neurolog?

Opieka lekarza neurologa niezbędna jest u osób, u których zdiagnozowano choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Konsultacja neurologa zalecana jest pacjentom z problemami neurologicznymi, w związku z którymi chcą podjąć rehabilitację. Konsultacje neurologiczne mogą być wsparte przy wykorzystaniu badania rezonansem magnetycznym. Dzięki współpracy lekarza neurologa i rehabilitanta można dopasować terapię do potrzeb konkretnego pacjenta, biorąc pod uwagę jego możliwości.

Kiedy skonsultować się z neurologiem?

Jeżeli zauważysz u siebie dolegliwości takie jak różnego rodzaju dolegliwości bólowe o nieustalonym pochodzeniu, zmniejszenie siły mięśni bądź też ich kurcze czy drżenie, to powinieneś skonsultować się z neurologiem. Inne objawy, które powinny wzbudzić twoją czujność, to także problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia równowagi, problemy z pamięcią, zaburzenia snu, zawroty głowy czy szumy uszne.  Przyczyny zaburzeń mogą leżeć zarówno w chorobach neurologicznych, takich jak na przykład choroba Parkinsona czy Alzheimera, pląsawica Huntingtona czy stwardnienie rozsiane, jak również i występować na skutek przebytego urazu. W obu przypadkach dobra współpraca neurologa i rehabilitanta zaowocuje powrotem do sprawności lub spowolnieniem występowania objawów choroby neurologicznej.

Współpraca neurologa i rehabilitanta

Dobrze dobrana rehabilitacja, która przebiega równorzędnie z procesem leczenia neurologicznego jest podstawą szybkiego powrotu do zdrowia. Przy problemach neurologicznych, zwłaszcza spowodowanych urazami czy udarami, bardzo ważne jest wczesne zapoczątkowanie procesu rehabilitacji, a także jego ciągłość i kompleksowość. Dzięki temu możliwy jest szybki powrót do zdrowia i sprawności. W przypadku chorób neurologicznych podjęcie rehabilitacji równocześnie ze stosowaniem farmakoterapii może spowodować zwolnienie choroby i poprawę jakości życia chorego.

Rehabilitacja w chorobach neurologicznych

Nasi neurolodzy to specjaliści, którzy ciągle rozwijają swoje umiejętności i nabywają nową wiedzę w dziedzinie chorób neurologicznych oraz ich leczenia. Pracujemy z pacjentami, którzy potrzebują rehabilitacji w związku z chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, miastenia, choroby Parkinsona i Alzheimera, a także choroby u dzieci, będące wynikiem urazów okołoporodowych i zaburzeń rozwojowych. Ścisła współpraca z ortopedami i fizjoterapeutami skutkuje dużą efektywnością leczenia i poprawą stanu zdrowia naszych pacjentów.