Konsultacje neurologiczne

Neurolog to specjalista, zajmujący się chorobami układu nerwowego. Pod jego kontrolą powinny pozostawać wszystkie osoby, które lekarz pierwszego kontaktu skierował do poradni specjalistycznej, a także osoby po przebytym udarze.

Kiedy udać się do neurologa?

Powodów do wizyty u neurologa jest wiele, jednakże najczęściej związane są one z wykrytymi u pacjenta chorobami neurologicznymi, takimi jak padaczka, migrena, zaburzenia świadomości, połączone z utratą przytomności, urazy w obrębie głowy. Do neurologa mogą zostać skierowani pacjenci skarżący się na pogorszenie się pamięci, koncentracji, a także osoby ze wzmożoną męczliwością mięśni, z zaburzeniami słuchu, wzroku czy węchu.

Rehabilitacja w chorobach neurologicznych

Choroby o podłożu neurologicznym często powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Bardzo ważnym etapem procesu leczenia jest więc rehabilitacja, która powinna być zapoczątkowana jak najwcześniej. W przypadku pacjentów po udarach  rehabilitacja powinna się rozpocząć jeszcze na szpitalnym oddziale i być kontynuowana do powrotu maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności przez pacjenta. Wybierając rehabilitanta, warto wybrać ośrodek, który oferuje również możliwość konsultacji z neurologiem. Dzięki współpracy lekarza i rehabilitanta można uzyskać lepsze efekty i na bieżąco modyfikować plan rehabilitacji. Pacjentom z chorobami neurologicznymi najczęściej zalecana jest rehabilitacja ruchowa, czyli kinezyterapia, wspierana metodami fizykoterapeutycznymi.