Leczenie i rehabilitacja po urazach narządu ruchu

skurcze mięśniUrazy narządów ruchu są bardzo częste. Czasami wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, aby doznać urazu. Proces leczenia urazów narządów ruchu powinien być ściśle związany z procesem rehabilitacji, aby przywrócić pacjenta do pełnej sprawności.

Leczenie ortopedyczne

W urazach narządów ruchów ważny jest kontakt z ortopedą w trakcie trwania całego procesu leczenia. W wielu przypadkach ważne jest, by proces rehabilitacji rozpoczął się wraz z procesem leczenia. Wcześnie zapoczątkowana, ciągła i kompleksowa rehabilitacja przyniesie najlepsze efekty, owocujące pełną sprawnością. W przypadku bardziej skomplikowanych urazów może się okazać, że rehabilitacja będzie długa i żmudna, jednak warto ją podejmować, aby odzyskać możliwie dużą sprawność.

Kinezyterapia i inne metody rehabilitacji

W procesie rehabilitacji po urazach narządów ruchu ważną rolę pełni kinezyterapia. Ćwiczenia gimnastyczne wykonywane pod bacznym okiem rehabilitanta, pozwolą na odzyskanie właściwej sprawności w rehabilitowanej kończynie. Oprócz kinezyterapii powrót do sprawności wspierają inne metody rehabilitacji, także fizykoterapeutyczne, takie jak na przykład elektroterapia, krioterapia, magnetoterapia czy hydroterapia.

Dla właściwego procesu rehabilitacji ważne jest, by nad całym procesem czuwał ortopeda. Dzięki konsultacjom ortopedy z rehabilitantem możliwe jest bieżące korygowanie zaleceń i dopasowywanie rehabilitacji do potrzeb i postępów pacjenta.