Rehabilitacja

rehabilitacja po udarze

Świadomość na temat szans, jakie daje wcześnie zapoczątkowana rehabilitacja, ciągle jest niewystarczająca. Tymczasem im szybciej po urazie, udarze czy chorobie zostaną podjęte działania mające na celu przywrócenie pełnej sprawności, tym większe są szanse pacjenta na powrót do formy.

Czym jest rehabilitacja?

Rehabilitacja to kompleksowe działanie na rzecz pacjenta, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwie największej sprawności fizycznej, utraconej na skutek urazów bądź chorób. Rehabilitacja powinna być wcześnie zapoczątkowana, ciągła i kompleksowa. Aby rehabilitacja przyniosła jak najlepszy efekt, należy  ją podjąć jeszcze w trakcie procesu leczenia urazu czy choroby lub bezpośrednio po zakończeniu procesu leczenia. Decyzję co do rodzaju metod rehabilitacji każdorazowo podejmuje lekarz prowadzący pacjenta, zaś  rehabilitant powinien współpracować z lekarzem prowadzącym terapię, a także konsultować proces rehabilitacji z ortopedą, reumatologiem czy neurologiem, w zależności od podłoża choroby. W naszej klinice jest to ułatwione, dzięki współpracy z specjalistami w tych dziedzinach.

Fizjoterapia a rehabilitacja

Z pojęciem rehabilitacji nierozerwalnie związane jest pojęcie fizjoterapii, które często stosowane jest wymiennie. Fizjoterapia to ogół metod leczniczych, które wykorzystują zjawisko reakcji ciała ludzkiego na dostarczany bodziec. Dzieli się ona na kinezyterapię, czyli leczenie ruchem, a także fizykoterapię, czyli leczenie poprzez oddziaływanie różnych bodźców na organizm. Działami fizjoterapii są także masaż leczniczy i terapia manualna. W wielu wypadkach pojęcia fizjoterapii i rehabilitacji stosowane są zamiennie, jednak rehabilitacja jest pojęciem szerszym, które zawiera w sobie definicję fizjoterapii. Jednocześnie warto podkreślić, że fizjoterapia jest często wykorzystywana jako jedna z dziedzin rehabilitacji.

Skorzystaj z terapii skojarzonej

W naszej klinice oferujemy szeroką gamę zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych, a także masaże lecznicze całego ciała i jego fragmentów. Dzięki stosowaniu terapii skojarzonej, polegającej na łączeniu różnych metod rehabilitacji, uzyskujemy efektywne rezultaty u naszych pacjentów w każdym wieku. Wcześnie zapoczątkowana, kompleksowa i ciągła rehabilitacja jest sposobem na poprawienie dobrostanu pacjenta bez względu na dalsze rokowania co do poprawy stanu zdrowia. U osób leżących rehabilitacja poprawia jakość życia pacjenta, nie dopuszcza do powstawania odleżyn, a także utrzymuje właściwe napięcie mięśniowe. Z kolei u pacjentów, których rokowania co do odzyskania sprawności są pomyślne, wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwala na osiągnięcie dobrych rezultatów.