Kinezyterapia miejscowa

ćwiczenia w rehablitacjiKinezyterapia miejscowa to działania rehabilitacyjne, podejmowane w miejscu wystąpienia urazu lub schorzenia. Jej celem jest przywrócenie pełnej sprawności bądź uruchomienie mechanizmów kompensacyjnych.

Wśród ćwiczeń kinezyterapii miejscowej możemy rozróżnić różne rodzaje ćwiczeń.

Ćwiczenia bierne, to ćwiczenia, które są wykonywane przez fizjoterapeutę przez udziału pacjenta. Mają one na celu zachowanie pełnego zakresu ruchu, a także docelową zamianę ruchu biernego na czynny, mogą być wykonywane u pacjentów leżących. Wskazane są przy porażeniach i niedowładach mięśni, a także przy zwiększonym napięciu mięśniowym.

Z kolei ćwiczenia czynno-bierne mają na celu zlikwidowanie nadmiernego napięcia mięśniowego. Rehabilitant prowadzi ruch biernie, zaś pacjent ma rozluźnić mięśnie w miejscu, które poddawane jest kinezyterapii. Ćwiczenia te wskazane są w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach chirurgicznych w obrębie stawu, a także przy atrofii tkankowej czy demineralizacji kości.

Ćwiczenia samowspomagane to ćwiczenia wykonywane przez pacjenta, który zdrową kończyną bądź przy użyciu systemu bloczkowego wspomaga ruch kończyny rehabilitowanej. Wskazane są przy utrzymywaniu odpowiedniego zakresu ruchu w stawach i przeciwdziałają zmianom, które mogą zajść na skutek bezruchu.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu są wykonywane przez pacjenta po podwieszeniu kończyny przez fizjoterapeutę w specjalnym urządzeniu. Mają na celu poprawę siły mięśniowej, wskazane są jako element rehabilitacji po złamaniach oraz przy bólu o mniejszej intensywności.

Ćwiczenia czynne wolne polegają na używaniu przez pacjenta siły własnych mięśni bez pomocy ze strony rehabilitanta. Mają na celu utrzymanie bądź poprawę ruchomości stawów, a także poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej czy poprawę siły w osłabionych grupach mięśni.

Ćwiczenia czynne oporowe polegają na wykonaniu ćwiczenia przez pacjenta z pokonaniem oporu. Korzystnie wpływają na poprawę wytrzymałości mięśni, poprawiają koordynację pacjenta,a także opóźniają występowanie zaników mięśniowych.