Dlaczego rehabilitacja jest ważna?

rehabilitacja

Im wcześniej po urazie rozpocznie się rehabilitacja, tym większe szanse na powrót do zdrowia.

Na pytanie, czym jest rehabilitacja odpowiadaliśmy już nie raz. Jednak warto się zastanowić, dlaczego jest ona tak ważna. Według twórców współczesnej rehabilitacji powinna ona spełniać cztery zasady, by była skuteczna. Polski model rehabilitacji zakłada, że rehabilitacja powinna być powszechna, wcześnie zapoczątkowana,  kompleksowa i ciągła. Jeżeli te cztery zasady nie są spełnione, to proces rehabilitacji może nie być pełny. Powszechność rehabilitacji oznacza, że każdy ma do niej prawo, bez względu na wiek czy rokowania.

 Dzięki wczesnemu zapoczątkowaniu działań rehabilitacyjnych można odnieść duże sukcesy w przywracaniu chorym zdrowia i sprawności. Kompleksowość rehabilitacji oznacza, że  proces rehabilitacji przebiega w ścisłym związku z procesem leczenia i oddziałuje się na wszystkie sfery pacjenta: fizyczną, psychiczną, społeczną, itd. Ważna jest również ciągłość rehabilitacji. Powinna być ona prowadzona do odzyskania pełnej sprawności, nie zaś do momentu uzyskania pierwszych efektów.

Sytuacją idealną jest taka, kiedy proces rehabilitacji rozpoczyna się jeszcze w szpitalu, do którego poszkodowany trafił po urazie lub zachorowaniu. Dzięki wczesnemu zapoczątkowaniu można bowiem uzyskać najlepsze efekty, co jest ważne w procesie dochodzenia do zdrowia i powrotu do sprawności. Najczęściej jednak rehabilitacja zaczyna się później, co może nieść ze sobą opłakane skutki.  W naszym kraju niestety dostęp do rehabilitacji jest utrudniony, a zdobycie uprawnień do jej prowadzenia jest łatwe, co prowadzi do nadużyć, o których głośno było ostatnio w mediach.

Fizjoterapia Anin – Centrum Medyczne Forus