Kto może prowadzić fizjoterapię?

rehabilitant

Fizjoterapię powinny prowadzić wykwalifikowane osoby.

Fizjoterapia to pojęcie związane ściśle z pojęciem rehabilitacji medycznej. Polega ona na oddziaływaniu na pacjenta, aby wzbudzić reakcję w odpowiedzi na konkretny bodziec. Fizjoterapia jest pojęciem szerokim i w jej ramach można wykorzystywać takie metody, jak balneoterapię, fizykoterapię, terapię manualną czy kinezyterapię.

Ostatnimi czasy w mediach pojawiło się wiele doniesień o tym, że można przejść kilkugodzinny bądź kilkudniowy kurs fizjoterapii, by móc rehabilitować. Media pokazywały,  że oddanie się w ręce osoby niewykwalifikowanej może przynieść ogromne szkody. Fizjoterapeutą może być osoba, która ukończyła studia licencjackie bądź magisterskie na kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia. Można ukończyć także technikum w tym kierunku, jednak najczęściej tytuł technika fizjoterapii nie jest wystarczający, by zostać zatrudnionym. Fizjoterapeuta bez odpowiedniego wykształcenia i praktyki może doprowadzić wręcz do pogorszenia się stanu pacjenta, którego ma rehabilitować.

Podejmując rehabilitację, zwłaszcza prywatnie, warto pytać o wykształcenie i doświadczenie osoby, w ręce której się oddajemy, ponieważ jest to przejawem troski o nasze zdrowie.  Naszą podejrzliwość powinny wzbudzić między innymi bardzo niska cena zabiegu, mała liczba pacjentów czy też warunki lokalowe, niedostosowane do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Szukając fizjoterapeuty warto popytać wśród znajomych, a także sprawdzić opinie na temat konkretnej osoby w Internecie. Dzięki temu unikniemy osób, które wykonują zawód, choć nie mają uprawnień i doświadczenia.

Fizjoterapia Warszawa – Centrum Medyczne Forus